AĞYATAN LAGÜNÜ


Adana Karataş İlçesine 20 km mesafede Ceyhan Nehrinin denide döküldüğü yerin batısındadır.
Ceyhan nehrinin batısında yer alan Ağyatan gölü sürekli yatak değiştiren Ceyhan nehirinin denize yaklaştığı yerde oluşmuş  lagün gölüdür. Bu bölge, orman, kumluk, sazlık ve bataklıklardan oluşan, endemik bitkiler ve nesli tükenmekte olan kuşlarla birlikte deniz ve kara canlılarının yaşadığı bir sulak alandır. Yaz ördeği İspanya’dan başka sadece Çukurova lagünlerinde yaşamaktadır. Ayrıca sakarmeke, fiyu, dikkuyruk, turaç, küçük sumru ve çulluk başta olmak üzere çok sayıda su kuşu bölgede bulunmaktadır. Nesli tükenen “Halep Çamı” sadece bu bölgede yetişmektedir.

Bu yazıyı okuyan 973. kişisiniz.