TUZLA GÖLÜ(Tuzla Lagünü)

uzla Gölü (Tuzla Lagünü)AdanaKarataş ilçesi sınırlarında, Çukurova Deltası'nda bulunan lagün gölü.

Akyatan Gölü ile birlikte su toplama alanı 657,75 km2'dir. Alanı, çevresindeki çorak alanlarla birlikte 2120 hektardır. 1038 ha su alanı, 86 ha sazlıklar, 13 ha doğusunda tatlı su bataklığı, 486 ha tuzlu düzlükler ve kıyı bataklıkları, 500 hektar kumullardan oluşmaktadır. Kuzey ve batısındaki kumullar insanlar tarafından tarım alanlarına dönüştürülmüştür. 1970'li yıllarda derinlik 1,5-2 metre iken drenaj kanallarının lagünlere malzeme taşıması ile 0,69-0,77 m arasına düşmüştür. Lagünü Akdeniz'den ayıran dar ve alçak kumula balık girmesi amacıyla kanal açılmıştır[1].

Tuz Gölü'nün her iki tarafı kumullarla sınırlandırılır. Kuzeyindeki kumul tepeleri tarım alanına dönüştürülerek tahrip edilmiştir. Gölü Akdeniz'den ayıran kumullar 12 m yüksekliğe erişirler[2].

Uluslararası öneme sahip kuş alanı ve sulak alan ekosistemidir. 1995 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiştir. Akyayan LagünüAkyatan LagünüYumurtalık Lagünü ile birlikte Çukurova'daki önemli sulak alanlardandır.

Bu yazıyı okuyan 1837. kişisiniz.