Birliğin Tarihçesi

(ATGAB) Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği 24 Ocak 2009 tarih ve 27120 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14570 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Birliğin Kurucu Üyeleri:
Adana İli Özel İdaresi,  Karataş İlçe Belediyesi, Yumurtalık İlçe Belediyesi, Bahçe,Tuzla, Zeytinbeli, Kaldırım, Yeşilköy Belde Belediyeleri ile Adalı, Bebeli Çakırören, Dolaplı, Gölkaya, Hasırağacı, İnnepli, İsahacılı, K.Karataş, Karagöçer, Kapı, Konaklı, Sarımsaklı,Topraklı ve Yemişli Köyleri ve Ayvalık, Demirtaş, Deveciuşağı, Gölovası, Hamzalı, Haylazlı, Kalemli,  Kuzupınarı, Narlıören,  Sugözü, Yeniköy, K.Yumurtalık Köyleri ile Çuktob (Çukurova Turistik Otelciler Birliği) birliğin kurucu üyeleridir.

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle; üye Adana İl Özel İdaresi,Bahçe,Tuzla, Zeytinbeli, Kaldırım, Yeşilköy Belde Belediyeleri ile üye köylerin  tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıyla  üyelikleri kanunen sona ermiştir.
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle; üye Adana İl Özel İdaresi'nin üyelik hakları kanunen Adana Büyükşehir Belediyesine  Devir Tasfiye Komisyonu kararıyla geçmiştir.

Birliğimizin Temel Amacı;

  • Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır.
Birliğimizin Hedefleri;
  • Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler hazırlanması,
  • Birlik sorumluluk sınırları içerisindeki bölgenin turizm değerlerinin ortaya çıkarılarak, geleceğe yönelik çalışmalar yapmak ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm aimkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanmasıyla turizmin 12 aya yayılması
  • Sektörle ilgili kurum ve kuruluşlarla turizmin geliştirilmesi amacıyla ortak projeler üretmek.
  • Yalnızca şehir merkezlerinin değil, kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginliklerin araştırılarak, turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatarak, mümkün olan her türlü katkıyı sağlamak
  • Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin projeler dahil geniş çaplı, yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak.
  • Adana ilinde İlan edilmiş olan, Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerini turizmin hizmetine sunmak, İlin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini, korumak, geliştirmek; turizme kazandırmak ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek ve ilimizin turizmde alacağı payı artırmak.